payrollbureau.eu

Payrollbureau

Welkom op de website met uitleg en informatie over wat een payrollbureau in Nederland is, doet en voor u kan betekenen.

U bent misschien als MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar een payrollbureau om uw personeel daar geheel of gedeeltelijk onder te brengen? Om u bij uw keuze zo goed mogelijk te helpen, welk payrollbureau te kiezen, geven wij u daarom hieronder allereerst beknopte informatie en uitleg over de dienstverlening payroll bij een payrollbureau in Nederland.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg over payroll bij een payrollbureau in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollbureau in Nederland voor u, uw bedrijf en personeel aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van een payrollbureau voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven bij payrollbureaus in Nederland.

Vraag een offerte bij een payrollbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll bij een payrollbureau?

Bij payroll wordt een payrollbureau op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is ook direct het grote verschil tussen payroll bij een payrollbureau en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u bij payroll uw eigen medewerkers o.a. nog wel steeds zelf werft en selecteert, werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers bepaalt (minimaal conform uw CAO), planning verzorgt en het contact met uw medewerkers op de werkvloer behoudt (hier verandert er dus niets met payroll bij een payrollbureau in Nederland!).

Het payrollbureau moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij payroll o.a. voor de betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies zorgen.

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij een payrollbureau uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit voor veel ondernemers, werkgevers en/of payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll naar een payrollbureau over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll advies gesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollbureau in Nederland bij ons aan!

Vraag een offerte bij een payrollbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is werken met een payrollbureau in Nederland interessant?

In feite is het samenwerken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met een payrollbureau voor ieder bedrijf, die in Nederland met personeel werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbureau efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbureau heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij een payrollbureau in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Waarom van een payrollbureau gebruikmaken?

Er zijn veel redenen te bedenken om van de dienstverlening payroll bij een payrollbureau voor uw bedrijf in Nederland gebruik te maken. Een voorname reden voor veel van onze klanten in Nederland, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payroll met zich meebrengt. Als ondernemer en/of werkgever hoeft u zich met payroll bij een payrollbureau geen zorgen meer over uw personeelszaken te maken. Van arbeidscontracten en salarisadministratie tot Belastingdienst of arbodienst en ziekte, alles is de verantwoording van het payrollbureau. Zo kunt u zich met payroll weer met belangrijkere zaken, in plaats van met regeltjes en formulieren, bezighouden!

Het enige dat uw medewerkers bij de dienstverlening payroll van een payrollbureau merken, is dat zij hun salaris van een payrollbureau ontvangen. Periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, kerstpakketten, Sinterklaas, jubileums en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw verantwoordelijkheid bij de dienstverlening payroll van een payrollbureau in Nederland.

Wat kost payroll bij een payrollbureau?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u binnen uw bedrijf eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij een payrollbureau zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in Nederland in dienst heeft (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (personeelskosten) zijn dat de afdrachten door u op verschillende momenten aan diverse instanties in Nederland dienen te worden betaald en u niet vooraf uw risico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker binnen uw bedrijf u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll bij ons niet meer. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll bij een payrollbureau sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen i.p.v. van uitzenden/detacheren naar payroll overzet, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij kunnen met ons payrollbureau elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie voor u, uw bedrijf en personeel over de dienstverlening payroll bij een payrollbureau in Nederland.

Vraag een offerte bij een payrollbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbureaus in Nederland

Naast ons kunnen de volgende payrollbureaus u ook uitleggen wat payroll is en voor u kan betekenen. Zij bieden immers hun payroll services bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland aan en hebben hierdoor gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll bij een payrollbureau

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll bij een payrollbureau voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten bij een payrollbureau

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met ons payrollbureau uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart als voordeel namelijk bij een payrollbureau aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll van een payrollbureau binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Hierbij zijn de tariefverschillen, indien u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll bij een payrollbureau gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

U blijft de baas binnen uw bedrijf bij een payrollbureau

In de praktijk blijft u met payroll bij een payrollbureau voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Het payrollbureau fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll bij een payrollbureau namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij een payrollbureau

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbureau, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbureau. Zo heeft u als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbureau met payroll.

Minder administratie bij een payrollbureau

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll bij een payrollbureau. U kunt dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll bij een payrollbureau geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij payroll van een payrollbureau

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbureau op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels). Het payrollbureau is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers. U heeft met payroll bij een payrollbureau namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij een payrollbureau

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, heeft u ook als voordeel de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll bij een payrollbureau niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons payrollbureau hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons payrollbureau o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll bij een payrollbureau voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor u, uw bedrijf en personeel over payroll bij een payrollbureau in Nederland bij ons aan!